#مسعود پزشکیان
تصویر دیده نشده برای مخالفان ظریف ؛ این هم یک سند

تصویر دردناکی که پزشکیان با یک کنایه تلخ منتشر کرد

پربازدیدترین