#حوادث ایران
ریزش دوباره معدن شازند | محل کاوش مفقودین تخلیه شد

پربازدیدترین