#برف - تگرگ
تصویر اندازه عجیب تگرگ مشهد در مقایسه با گردو

تصاویر تگرگ عجیب در مشهد که شیشه خودروها را شکست

ویدئوی شگفت انگیز تگرگ عجیب و درشت در نیشابور

تهران ۱۰ درجه سرد شد و در تجریش برف آمد +عکس

پربازدیدترین